MIGRATION SERVICE

Thị thực Kinh doanh

Thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Tạm thời) (Business Innovation and Investment Visa - Provisional) (diện 188)

Thị thực tạm thời 4 năm đối với chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thị thực cho nhà đầu tư chủ yếu (Significant Investor Visa) (diện 188)

Thị thực tạm thời 4 năm với khoản đầu tư 5 triệu đô la Úc.

 

Thị thực Du lịch Doanh nghiệp (Business Visitor Visa)

Sử dụng thị thực này để nhập cư vào Úc với mục đích kinh doanh trong khoảng thời gian 3 tháng hoặc ít hơn.

 

Dành cho người có thị thực định cư:

Thị thực kinh doanh dành cho người di cư (Business Talent - Migrant Visa)

Dành cho các nhà đầu tư có hồ sơ theo dõi của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu của Quỹ Venture Capital tại Úc.

 

Thị thực nhập cảnh đầu tư và đổi mới kinh doanh (Business Innovation and Investment - Residence) (diện 888)

Thị thực thường trú dành cho Sáng kiến Kinh doanh và Đầu tư Doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp đã được thành lập và đang hoạt động tại Úc.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

TƯ VẤN

Chúng tôi mang đến những lời khuyên bổ ích cho con đường học vấn của bạn.

ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi sẽ đánh giá điểm cho bạn để đảm bảo rằng bạn đã đủ yêu cầu.

CHUẨN BỊ

Chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả những hồ sơ quan trọng cho bạn.

HOÀN TẤT

Chúng tôi nộp hồ sơ và cập nhật thông tin cho bạn.

Address

343 Little Collins Street 

Melbourne VIC 3000

Level 7, Suite 715 - 716

Office Hours : 9 am - 6 pm Mon - Fri.

Closed on public holidays

© 2020 RACC Australia

    Migration Agent Registration Number (MARN) 1572961 & 1172003

Contact:                     

0405 455 972

0474 723 320

0403 534 902