NHỮNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC

  • Miễn phí nộp hồ sơ nhập học từ trung học đến Tiến sĩ

  • Miễn phí hỗ trợ chuyển trường

  • Giúp học sinh xin giấy chuyển trường (chỉ học sinh trong nước)

Miễn phí dịch vụ

  • Nộp và gia hạn hồ sơ visa cho sinh viên

  • Hỗ trợ đặt lịch hẹn kiểm tra sức khỏe

  • Mua bảo hiểm y tế (OSHC)

Tiết kiệm đến $250 một năm cho bảo hiểm y tế 

  • Miễn phí thi thử IELTS và PTE (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

  • Hội thảo miễn phí

  • Khóa học chuẩn bị cho PTE

Giảm 10% cho phí giữ chỗ và tài liệu học tập

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

TƯ VẤN

Chúng tôi mang đến dịch vụ giáo dục tốt nhất cho con đường học vấn của bạn

CHUẨN BỊ

Chúng tôi sắp xếp tất cả những hồ sơ quan trọng cho bạn

HOÀN TẤT

Chúng tôi nộp đơn cho bạn và sẽ luôn cập nhật tình hình cho bạn

© 2019 RACC Australia

    Migration Agent Registration Number

    (MARN): 1572961 & 1172003

 

Address

343 Little Collins Street 

Melbourne VIC 3000

Level 7, Suite 715 - 716

Contact

Office: +61 405 455 972,  +61 411245868

Mobile / Whatsapp / WeChat :

 

+61 403 534 902