DỊCH VỤ DI TRÚ

Tài trợ việc làm

Tài trợ kinh doanh tạm thời (Temporary Business Sponsorship) (thị thực 475)

Các doanh nghiệp có trụ sở tại Úc hoặc ở nước ngoài có thể cấp cho bạn thị thực tạm thời lên đến 4 năm. Mức lương tối thiểu sẽ phụ thuộc vào loại kỹ năng được yêu cầu.

Chương trình bổ nhiệm lao động (Employer Nomination Scheme) (ENS)

Chỉ duy nhất người sử dụng lao động tại Úc mới có thể tài trợ thị thực này và bạn cần phải đáp ứng yêu cầu về các kĩ năng đặc biệt.

 

Thị thực nhận bảo trợ vùng (Regional Sponsored Skilled Migration Scheme) (RSMS)

Bạn sẽ cần phải tìm một công việc trong khu vực dựa trên danh sách các kỹ năng cần thiết trong khu vực cụ thể và bạn sẽ phải ở lại đó trong 2 năm.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

TƯ VẤN

Chúng tôi mang đến những lời khuyên bổ ích cho con đường học vấn của bạn.

ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi sẽ đánh giá điểm cho bạn để đảm bảo rằng bạn đã đủ yêu cầu

CHUẨN BỊ

Chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả nhũng hồ sơ quan trọng cho bạn

HOÀN TẤT

Chúng tôi nộp hồ sơ và cập nhật thông tin cho bạn

Address

343 Little Collins Street 

Melbourne VIC 3000

Level 7, Suite 715 - 716

Office Hours : 9 am - 6 pm Mon - Fri.

Closed on public holidays

© 2020 RACC Australia

    Migration Agent Registration Number (MARN) 1572961 & 1172003

Contact:                     

0405 455 972

0474 723 320

0403 534 902