MIGRATION SERVICE

Thị thực cho Gia đình hoặc Vợ/ Chồng

Thị thực Vợ/Chồng

Công dân Úc hoặc vợ/chồng thường trú của bạn có thể tài trợ cho bạn thị thực này. Họ có thể tài trợ cho bạn khi bạn đang ở Úc hoặc ở nước ngoài bao gồm cả con cái của bạn.

 

There are 2 types of relationship status — 1) Spouse and 2) De facto.

Có hai tình trạng quan hệ chính - 1) Vợ/Chồng và 2) Gia đình (De facto)

Thị thực Gia đình

Bạn có thể tài trợ cho cha mẹ với thị thực này với điều kiện rằng một nửa số con cái của họ đang sống ở Úc. Họ có thể nộp hồ sơ ngay trong nội địa, để cho phép họ sống tại Úc trong khi chờ đợi kết quả thị thực của mình.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

TƯ VẤN

Chúng tôi mang đến những lời khuyên bổ ích cho con đường học vấn của bạn.

ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi sẽ đánh giá điểm cho bạn để đảm bảo rằng bạn đã đủ yêu cầu

PREPARE

Chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả những hồ sơ quan trọng cho bạn

HOÀN TẤT

Chúng tôi nộp hồ sơ và cập nhật thông tin cho bạn.

© 2019 RACC Australia

    Migration Agent Registration Number

    (MARN): 1572961 & 1172003

 

Address

343 Little Collins Street 

Melbourne VIC 3000

Level 7, Suite 715 - 716

Contact

Office: +61 405 455 972,  +61 411245868

Mobile / Whatsapp / WeChat :

 

+61 403 534 902