top of page

Vietnamese Movie Night


🕒 : 6:30 pm - 9:00 pm

📅 : Wednesday, 8 May 2019

📍 : PAR-Old Arts-124 (Theatre C), the University of Melbourne

🍿🎞️FREE MOVIE NIGHT AND POPCORN 🇻🇳Join us in a movie night event with the critically acclaimed Vietnamese film "The Immortal" (90-rated on RT). 🍿🍿Free DRINKS and POPCORN. Limited seats. ------------

Hãy đến với Movie Night của chúng mình để được xem Jun Vũ trong siêu phẩm Người Bất tử nhé Chúng mình có BỎNG NGÔ và NƯỚC UỐNG miễn phí. Số lượng chỗ ngồi có hạn.

Recent Posts
bottom of page